Liga Ochrony Przyrody


                                       Liga Ochrony Przyrody

Cele SK LOP:

-Kształtowanie właściwego stosunku dzieci do przyrody i wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia.

- Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i uwrażliwienie na konieczność jej ochrony;

- Poznawanie piękna przyrody i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań przyrodniczych.;

- Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego

- Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska;

-Kształtowanie właściwego stosunku do wszelkich form życia oraz ich poszanowania;pomoc zwierzętom w okresie zimy,

- Propagowanie zdrowego stylu życia;

- Poznawanie przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego;


Opiekun SK LOP SP: Agnieszka Pilżys

Październik Miesiącem Ochrony Przyrody

Konkursy- stroik świąteczny, budki lęgowe i karmniki

Wizyta w schronisku- dokarmiamy zwierzęta

Dzień Ziemi

Woda źródłem życia

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu
ul.K.A.Hlonda 1

 

tel. 91 5624012 
e-mail: spsu@post.pl

 

 

godziny pracy sekretariatu 7:00-15:30

Godziny otwarcia świetlicy:

Od poniedziałku do piątku       

     07:00 - 16:00       

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu