Samorząd Uczniowski

 Założone cele. 
1. Uczestnictwo w życiu szkoły poprzez: organizowanie lub współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych.
2. Stanie na straży praw uczniowskich i ich przestrzegania.
3. Gromadzenie funduszy na potrzeby Samorządu Uczniowskiego i cele charytatywne.
4. Tworzenie warunków do rozwoju samorządności.
 Rada Samorządu Uczniowskiego i opiekunowie

Dyskoteka integracyjna

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

mgr Aneta Mekwińska- kl.0-3 SP

mgr Roman Haczyk- kl.4-6 SP

mgr  Magdalena Gładun- I-III Gim

Telefon: 91 5624012

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu
ul.K.A.Hlonda 1

 

tel. 91 5624012 
e-mail: spsu@post.pl

 

 

godziny pracy sekretariatu 7:00-15:30

Godziny otwarcia świetlicy:

Od poniedziałku do piątku       

     07:00 - 16:00       

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu