Pożegnanie absolwentów ZSP w Suchaniu
23 czerwca 2016 r

 

        23 czerwca 2016 o godz.9.00. odbył się apel z okazji pożegnania absolwentów Gimnazjum Publicznego w Suchaniu oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy 6a szkoły podstawowej  i 3a, 3b.
         Uroczystość rozpoczęła się polonezem tańczonym przez uczniów klas trzecich. 
     W trakcie części oficjalnej apelu głos zabrał Dyrektor ZSP w Suchaniu Pan Ryszard Jamroży oraz Burmistrz Suchania Pani Stanisława Bodnar. Mówcy gratulowali uczniom świetnych wyników na egzaminach i życzyli udanych wakacji. Nie zabrakło też ciepłych słów (a nawet łez) od wychowawczyń absolwentów. W czasie apelu Pani Burmistrz wręczyła Nagrody Burmistrza Suchania dla najlepszych absolwentów a  p. Dyrektor wraz z p. wicedyrektor Małgorzatą Konopką wręczyli  uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za 100% frekwencję,  nagrodę szkolną „Pomocna Dłoń” oraz najwyższe szkolne wyróżnienie: „Złote Tarcze” dla uczniów, którzy zdobyli średnią ocen z przedmiotów powyżej 5.00 i  wzorowe zachowanie.  Najlepsi sportowcy, którzy mieli sukcesy w konkursach wojewódzkich  złożyli swoje podpisy w pamiątkowej „Księdze Talentów”. Podziękowania w postaci Listów Gratulacyjnych od Dyrekcji otrzymali też rodzice wyróżnionych uczniów klasy szóstej.
W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy szóstej, trzecich i drugich gimnazjum. Usłyszeliśmy piękne piosenki, wiersze i kabaret.

 

Gdy absolwenci na hasło „Czapki z głów!” rzucili czapkami  w górę,  wszyscy już wiedzieli, że rozpoczęły się dla nich wakacje!

UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUCHANIU

 

  W dniu 1 września 2015r. powitaliśmy kolejny rok szkolny w murach naszej szkoły.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Pani Stanisława Bodnar – Burmistrz Suchania, ksiądz Robert Kos – Proboszcz Parafii w Suchaniu, Pan Dariusz Raniszewski – Przewodniczący Rady Rodziców w ZSP w Suchaniu, Pani Dorota Neska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu, a także  wszyscy  uczniowie, licznie przybyli rodzice, Dyrekcja i pracownicy szkoły. W trakcie części oficjalnej apelu głos zabrał Pan Dyrektor Ryszard Jamroży, Pani Burmistrz Stanisława Bodnar oraz Pani wicedyrektor Małgorzata Konopka. Mówcy m.in. życzyli wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym 2015/16. Poinformowali o licznych zmianach w nowym roku szkolnym, m.in. bezpłatnych podręcznikach dla części uczniów, innym niż dotychczas zaopatrzeniu sklepiku szkolnego (zdrowa żywność), przeprowadzonych remontach w szkole. Powitaliśmy też nowych uczniów klas pierwszych, wychowanków oddziałów przedszkolnych oraz nowych nauczycieli.

Następnie swoje talenty w części artystycznej zaprezentowali uczniowie klasy 6a, którzy przygotowali na tę uroczystość krótką inscenizację pod kierunkiem swojej wychowawczyni. Po apelu wszyscy uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.  

Gdy zamierzasz przejść przez ulicę

Na chodniku przystań bokiem.
Popatrz w lewo bystrym okiem.
Skieruj w prawo wzrok sokoli.
Znów na lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

Wanda Chotomska

 

W ramach realizacji podstawy programowej dzieci z oddziałów przedszkolnych spotkały się z  policjantami i wybrały się na najbliższe przejścia dla pieszych, aby przypomnieć sobie w jaki sposób i gdzie należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę.

 

 

 
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Jak co roku 14 października nauczyciele i wszyscy pracownicy oświaty obchodzą swoje święto. W naszej szkole z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego pan dyrektor Ryszard Jamroży wręczył pracownikom nagrody i wyróżnienia. Po części oficjalnej mieliśmy okazję uczestniczyć w gali rozdania Szkolnych Oskarów. Nauczyciele zostali nagrodzeni przez swoich wychowanków Oskarami w 20 kategoriach, okraszonych sporą dawką humoru. Królował dobry nastrój, na twarzach wszystkich uczestników uroczystości gościły uśmiechy. Oby takich momentów w naszej pracy było jak najwięcej.

Z życia Koła Turystyczno- Krajoznawczego „Wrzeciono”….

 

10 października odbył się rajd pieszy na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Wzięło w nim udział 47 osób (uczniowie, rodzice i nauczyciele). Uczestnicy podążając ścieżką dydaktyczną „Głusko”, biegnącą wokół Jeziora Ostrowieckiego, pokonali trasę długości ok. 7 km. Na zakończenie odbyło się ognisko w miejscu biwakowania „Kamienna” (zatrzymywał się tam także Jan Paweł II, który uprawiał turystykę wodną na Drawie). Uroki Drawieńskiego PN zostały utrwalone na zdjęciach(galeria).

"Obywatele Demokracji ..."

 W naszej Szkole w dniu 19 października odbyły się prawybory do Sejmu i Senatu.  Uczniowie Gimnazjum Publicznego w Suchaniu mogli poczuć się na chwilę dorosłymi i wziąć udział w jednej z najważniejszych  form aktywności obywatelskiej - demokratycznych wyborach. Komisja Wyborcza przygotowała miejsce do głosowania, listy uprawnionych, karty wyborcze oraz urnę. Zapewniono również tajność głosowania. W wyborach wzięło udział 111 osób, oddano 111 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 88,1%. Wybory poprzedziła kampania profrekwencyjna - były to lekcje  o roli parlamentu, wydano gazetkę szkolną, zrobiono plakaty. Uczniowie wydali ulotkę pt."Masz Głos Masz Wybór".  Mamy nadzieję, że wzbudziliśmy zainteresowanie naszych uczniów i w dorosłym życiu będą pamiętać o tym obowiązku obywatelskim, bo każdy Polak ma wpływ na Naszą Przyszłość

PASOWANIE NA GIMNAZJALISTĘ 2015r

 

            22 października br. w świetlicy szkolnej odbyło się Pasowanie na Gimnazjalistę.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie przedstawiciele klas trzecich powitali zgromadzonych gości, nauczycieli i gimnazjalistów. Ciepłe słowa skierowali do najmłodszych uczniów gimnazjum, życząc im owocnych lat nauki.

Pełni powagi pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Przyrzekali m. in. strzec honoru szkoły, rozwijać w sobie postawę człowieka twórczo myślącego, szanować godność własną  i innych, bronić własnego zdania, biorąc jednocześnie pod uwagę zdanie innych. Tekst przyrzeczenia wręczyli panu Ryszardowi Jamroży – dyrektorowi ZSP w Suchaniu. Pan dyrektor życzył uczniom dochowania przysięgi, wielu sukcesów oraz realizacji planów.  Na zakończenie oficjalnej części apelu pan dyrektor Ryszard Jamrozy i pani wicedyrektor Małgorzata Konopka symbolicznie pasowali pierwszaków na gimnazjalistę. Wychowawczynie klas pierwszych p. Ewa Bęgier i p. Tamara Kreczko wręczyły uczniom okolicznościowe dyplomy.

Dopełnieniem dnia stały się otrzęsiny. Pierwszoklasiści musieli wykazać się m. in. wiedzą o szkole, umiłowaniem kwaśnych smaków, sprawnością fizyczną. Dopingowani przez publiczność zdali swój pierwszy egzamin na medal a tym samym zasłużyli na miano ucznia Gimnazjum Publicznego w Suchaniu.

10 listopada br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas pierwszych gimnazjum z opiekunami, wprowadził zgromadzonych w świetlicy gości, nauczycieli i uczniów w podniosły nastrój. Emitowany podczas uroczystości film ilustrował drogę naszej Ojczyzny do odzyskania wolności i współczesności.

Zwieńczeniem akademii stało się odśpiewanie przez wszystkich uczestników hymnu narodowego.

            Spotkanie podsumował pan Ryszard Jamroży, Dyrektor ZSP w Suchaniu, który podkreślił znaczenie poczucia tożsamości narodowej i wolności. Podziękował zgromadzonym za godne zachowanie podczas tej lekcji patriotyzmu, a młodym aktorom i wychowawcom - za jej przygotowanie.

 

 

W dniach od 17 listopada do 12 grudnia w Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu zostanie przeprowadzona akcja charytatywna pod hasłem:

„ŚWIĄTECZNA PACZKA” .

W ramach akcji zbierane będą produkty spożywcze z długotrwałym terminem przydatności (słodycze, produkty w puszkach, butelkach, słoikach, sucha żywność itp.) oraz nowe zabawki. Zebrane produkty zostaną przekazane najbardziej potrzebującym rodzinom naszych uczniów.

Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy akcji: Iwona Kłyszejko, Bogumiła Ozimkiewicz, Irena Pakuła i Marzenna Regucka.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej akcji.

 

ZAPROSZENIE NA KIERMASZ   BOŻONARODZENIOWY

W ZSP W SUCHANIU

 

Zgodnie z tradycją naszej szkoły dnia 18 grudnia 2015r. w godz. 9.00–13.30 odbędzie się Kiermasz Świąteczny. Na przygotowanych przez uczniów, rodziców i wychowawców  stoiskach, można będzie zakupić przepiękne ozdoby świąteczne.

Serdecznie zapraszamy !    
                                           
Organizatorzy

 

W tym roku szkolnym nasi uczniowie wzięli udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego „Konkursu Ojczyzny Polszczyzny”. Do I etapu konkursu (etapu szkolnego) przystąpiło 12 uczniów z kl. V-VI. Pięcioro uczniów zakwalifikowało się do kolejnego etapu, który odbywał się w Stargardzie Szczecińskim, a tam uczeń klasy VI a Tomasz But dostał się do Małego Finału.
                                                  Gratulujemy i życzymy uczniom dalszych sukcesów.

 

WARSZTATY  PLASTYCZNE 
,,Bombka Świąteczna – DECUPAGE”

 

W naszej szkole w dniach 23 listopada 2015 - 11 grudnia 2015r. odbywały się Warsztaty plastyczne ,,Decupage”.W trakcie warsztatów uczennice  ZSP wykonywały bombki  techniką - DECUPAGE, aby zaprezentować swoje prace na   KIERMASZU BOŻONARODZENIOWYM.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczennicom za udział w warsztatach.                        

ZIELONA   SZKOŁA   2016

 

W dniach 14-15 stycznia uczniowie klas IV i V naszej szkoły podstawowej wzięli udział w wyjazdowym projekcie ekologicznym „Ochrona różnorodności biologicznej Dorzecza Parsęty”. Dzieci były zakwaterowane w nowoczesnym ośrodku edukacyjnym w miejscowości Lipie k. Świdwina. Biorąc czynny udział w warsztatach plenerowych, tematycznych i plastycznych uczniowie poszerzyli wiedzę przyrodniczą o systemie ochrony przyrody Natura 2000

PÓJDŹMY DO STAJENKI, PANU KOLĘDOWAĆ

 

 

          W dniach 21 i 22 grudnia 2015 w naszej szkole odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe, w wykonaniu uczniów z Koła Teatralnego. 

       Tegoroczne Jasełka, przygotowane w nowoczesnej oprawie muzycznej i scenicznej, zachwyciły uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Do stajenki przybyli: Trzej Królowie (J. Duszkiewicz, T. But, R. Antoniak), Pasterze (H. Chałubiec, K. Kamiński, K.Filipiak), Aniołowie (N. Zawadzińska, J. Raniszewska), Babcia (K. Klich), Gospodyni (P.Gikiewicz), Dworzanin (P. Maruszewski), Herod (P. Kreczko) i Diabeł (Z. Szajnowska), Gwiazdki (A. Kwiatkowska, A. Andruszko) oraz Dzieci (A. Glina, L. Harmoza, L. Kierek). Józef i Maryja (Sz. Weretycki i M. Zawiślak) z wielką radością witali przybyłych do stajenki. W nastrój poszczególnych scen, znakomicie wprowadzała nas M. Kłyszejko, która była narratorem. Nowoczesne kolędy w mistrzowskim wykonaniu N. Sobczak, A.Zajączkowskiej, W. Krakowiak, K. Klich  i L. Gliny na długo pozostaną w naszej pamięci. 
       Inscenizacja wprowadziła obecnych w iście świąteczny nastrój. Młodych artystów nagrodzono wielkimi brawami, a na zakończenie na naszych wspaniałych aktorów czekała słodka niespodzianka, ufundowana przez Dyrekcję Szkoły. 

Dzień Babci i Dziadka w  oddziałach przedszkolnych
 

21 stycznia 2016 r. w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Dziadkowie przybyli wyjątkowo licznie w tym roku, aby zobaczyć swoje pociechy. Dzieci przygotowały bogaty program artystyczny. Wystąpiły recytując wiersze, śpiewając piosenki a także zatańczyły. W podziękowaniu za troskę i opiekę Babcie i Dziadkowie otrzymali własnoręcznie wykonane przez wnuki serduszka i kolorowe  kwiaty. Wspólny, słodki poczęstunek zakończył to miłe spotkanie.

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w ZSP

 

             Nasza szkoła, śladem ubiegłych lat, przyłączyła się do programu Dzień Bezpiecznego Internetu 2016– LEPSZY INTERNET ZALEŻY OD CIEBIE, organizowanego przez Fundację Dzieci Niczyje, NASK oraz s@feinternet.pl.

            W ramach obchodów DBI zaplanowano i zorganizowano szereg działań o charakterze edukacyjno– profilaktycznym. Uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach wychowawczych poświęconych tematyce bezpieczeństwa w Internecie, na lekcjach informatyki obejrzeli film o  niebezpiecznych działaniach hakerów komputerowych, wzięli udział w kursach o bezpieczeństwie w sieci na platformie e-learningowej, otrzymali materiały edukacyjne. Przedstawiciele klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-2 gimnazjum uczestniczyli w konkursie plastycznym „Internet to okno na świat, korzystaj z niego bezpiecznie”. Laureatami konkursu zostali Karolina Michalska i  Malwina Panasiuk  z klasy 6a oraz Oliwia Staszak i Zuzanna Szajnowska z klasy 1a gimnazjum. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się pomysłowością i szeroką wiedzą. Prace plastyczne  i gazetka tematyczna o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu zostały zaprezentowane w holu szkoły. 

 

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  TEATRZYKÓW  OBCOJĘZYCZNYCH

 

 

       Doroczne święto języka angielskiego i niemieckiego w naszej szkole odbyło się 25 lutego w ramach Festiwalu Języków Obcych.W programie imprezy znalazło się 7 przedstawień przygotowanych przez grupy teatralne wraz z opiekunami z naszej i okolicznych  szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z radością gościliśmy przedstawicieli placówek  z Marianowa, Chociwla, Ińska i Radowa Małego. Jury konkursu, złożone z przybyłych nauczycieli pod przewodnictwem pani wicedyrektor Małgorzaty Konopka, przyznało trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia: I miejsce zajął Zespół Placówek Oświatowych w Chociwlu za spektakl „Czerwony Kapturek” w języku niemieckim, II miejsce otrzymał ZSP w Ińsku za „Halloween” w języku angielskim, III miejsce przypadło Gimnazjum Publicznemu w Marianowie za sztukę „Królewna Śnieżka” w języku angielskim. Pan Ryszard Jamroży, dyrektor naszej szkoły, podziękował aktorom za wspaniałą lekcję języków obcych  wręczając puchary i nagrody oraz dyplomy podziękowania opiekunom grup teatralnych za wysiłek włożony w przygotowanie artystów. Wszyscy uczestnicy zostali pożegnani słodkim poczęstunkiem i obiecali odwiedzić nas za rok.

Nasi druhowie liderami w Dolicach

 

17 marca 2016 roku w Dolicach odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom". Rywalizacja przebiegała w  kategorii szkoły podstawowej oraz w kategorii gimnazjum.

            Bardzo dobrze zaprezentował się druh z klasy 6 naszej szkoły. Miejsce na podium w kategorii szkoły podstawowej wywalczył Igor Krzysztofik zdobywając trzecie miejsce w turnieju.

     RAJD WIOSENNY

     

     19 marca odbył się pierwszy w tym roku wiosenny rajd pod patronatem Koła Turystyczno- Krajoznawczego „Wrzeciono”. Członkowie koła, rodzice i nauczyciele aktywnie, na sportowo już

w sobotę przywitali wiosnę.

Uczestnicy rajdu pokonali trasę o dł. 8 km położoną w atrakcyjnym przyrodniczo terenie (m.in. Dolina Iny – Obszar NATURA 2000). Uczniowie bez trudu odnaleźli ukrytą w lesie Marzannę, którą następnie spalili. W ten sposób pożegnali definitywnie zimę.

Na zakończenie odbyło się ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek. Pogoda i humory dopisały.

Młodzież w biznesie- w firmie Deloitte

 

Dnia 23 marca 2016r siedmioro uczniów GimnazjumPublicznego w Suchaniu, wraz z opiekunem, wzięło udział w projekcie "Młodzież w biznesie" w szczecińskim biurze Deloitte. Jest to firma, która skupia dziesiątki tysięcy ludzi, którzy zajmują się takimi dziedzinami, jak doradztwo finansowe i prawne.

W zorganizowanych zajęciach,  wprowadzono uczniów w "tajniki biznesu". Pierwszą rzeczą, której mogli się nauczyć było przemawianie. Poznali zasady, jakimi cechuje się dobry mówca. Nastepnie przeprowadzono warsztaty z podstaw działalności gospodarczej. Uczniowie dowiedzieli się o klasyfikacji przedsiębiorstw, sposobie ich zakładania i prowadzienia. W przerwie zostali oprowadzeni po siedzibie firmy Deloitte i opowiedziano o sposobie organizacji i pracy biura oraz o przyszłym poszerzeniu oddiału. Na koniec warsztatów uczniowie odwiedzili Muzeum Techniki i Komunikacji, w którym mogli podziwiać wspaniałe eksponaty polskiej motoryzacji. Warsztaty w firmie Deloitte pogłębiły ich ciekawość dotyczącą sfery biznesowej.

 

Uczniowie ZSP w Suchaniu dziękują firmie Deloitte za zaproszenie i przeprowadzenie ciekawych zajęć

V Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w II LO w Stargardzie

 

30.03.2016 r. w Stargardzkim Centrum Kultury odbyły się eliminacje do V Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej zorganizowane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie. Brali w nich udział soliści z 6 gimnazjów oraz 6 szkół ponadgimnazjalnych.

Do konkursu finałowego zakwalifikowały się dwie nasze gimnazjalistki: Laura Glina i Wiktoria Krakowiak.

W Finale, który odbył się 5 kwietnia 2016 r. nasza solistka Wiktoria Krakowiak zajęła III miejsce.

 

II Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej w Dolicach

    

  29 lutego 2016 roku odbył się II Gminny Festiwal Piosenki Angielskiej na którym dwie nasze solistki zdobyły czołowe miejsca.

W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Krakowiak z kl III b natomiast w kategorii SP drugie miejsce  zajęła  Natalia Sobczak z kl VI.

 

 

WYCIECZKA NA WYSTAWĘ  KLOCKÓW LEGO


Dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na  wystawę klocków LEGO. Wystawa w Szczecinie to niezwykłe wydarzenie.  Niesamowite, wielkie budowle złożone z kilku milionów klocków, 100 makiet, strefy zabaw klockami LEGO dla dzieci.

 

 

W sobotę (23 kwietnia) po raz kolejny odbył się rajd pieszy pod patronatem Koła Turystyczno – Krajoznawczego „Wrzeciono”.  Wzięły w nim udział 32 osoby (uczniowie, nauczyciele i rodzice). Tym razem wyruszyliśmy do Ińskiego Parku Krajobrazowego. Naszym przewodnikiem był P. Robert Kawa z Nadleśnictwa Dobrzany. Uczestnicy rajdu pokonali bardzo ciekawą trasę długości ok. 12 km, biegnącą wokół Jeziora Kamienny Most. Mieliśmy okazję podziwiać m.in. piękny eklektyczny pałac, pomnik przyrody – sosnę o największym obwodzie na Pomorzu, pływające wyspy itp. Na zakończenie odbyło się ognisko sponsorowane przez Nadleśnictwo Dobrzany.  Sprzyjająca aura sprawiła, że imprezę możemy zaliczyć do szczególnie udanych.

Witaj Majowa Jutrzenko …

 

Dnia 28 kwietnia w świetlicy szkolnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Hasło przewodnie uroczystości: ,,Za Ojców groby, za Trzeci Maj, Tu nasze miejsce, Tu nasz kraj” nawiązywało do ważnych dat w majowym kalendarzu. Daty te przypominają nam, byśmy pozostali wierni wartościom, które w ciężkich dla naszego narodu chwilach ocaliły nas i dawały nadzieję na odzyskanie  utraconej wolności i niepodległości.

Uczniowie klas III gimnazjum przedstawili historię Święta Pracy, zaprezentowali utwór patriotyczny K. I. Gałczyńskiego ,,Pieśń o fladze”. Następnie obejrzeliśmy interesującą inscenizację, która ukazywała okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Artyści przypomnieli również o rocznicy zakończenia II wojny światowej, która obchodzona jest 8 maja. Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne wykonane przez uczniów naszej szkoły.         

KONKURS RECYTATORSKI KLAS MŁODSZYCH

 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. odbył się coroczny, szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziałów przedszkolnych. Na scenie pojawiło się po dwóch reprezentantów z każdej klasy i grupy. W sumie, mieliśmy przyjemność obserwować 16 uczestników  z wybranymi przez siebie wierszami o zróżnicowanej tematyce. Publiczność jak zwykle nie zawiodła i brawami dopingowała wszystkich artystów.

 

       Dziękujemy uczestnikom konkursu  za piękne chwile z poezją. Zwycięzcom gratulujemy sukcesu!

Konkurs fotograficzny "Ciekawostki przyrodnicze mojej okolicy"

 

W maju br. odbył się konkurs fotograficzny zorganizowany przez LOP (opiekun Agnieszka Pilżys) i Koło Turystyczno-Krajoznawcze “Wrzeciono” (opiekun Katarzyna Rymar). Piękne zdjęcia mogliśmy podziwiać w holu szkoły. Tematem przewodnim były ciekawostki przyrodnicze gminy Suchań. 

W  KRÓLESTWIE  NEPTUNA

 

18 maja wczesnym rankiem ruszyliśmy na wycieczkę dla klas 4-6 naszej szkoły podstawowej. Tym razem udaliśmy się na trzy dni do Trójmiasta i na Kaszuby. W Gdyni obejrzeliśmy piękny żaglowiec Dar Pomorza oraz okręt wojenny ORP Błyskawica, pożytecznie spędziliśmy czas w Centrum Nauki Eksperyment, przespacerowaliśmy się po sopockim Monciaku przyglądając się Krzywemu Domkowi, aby dojść do najdłuższego drewnianego molo w Europie. Nazajutrz zachwyciliśmy się Starym Miastem w Gdańsku, Fontanną Neptuna, Traktem Królewskim i Wielkim Młynem – Żurawiem. Byliśmy też pod dużym wrażeniem historii Westerplatte oglądając Pomnik Obrońców Wybrzeża. Następnie zatrzymaliśmy się na dłużej w największym polskim ZOO w Gdańsku Oliwie. Ostatniego dnia wycieczki odwiedziliśmy Kaszuby: weszliśmy na Wieżycę, przejechaliśmy do Szymbarka i zwiedziliśmy dom do góry nogami, poznaliśmy historię najdłuższej deski świata i bunkier Gryfa Pomorskiego. Na zakończenie uczestniczyliśmy w pokazie garncarstwa wraz z praktyczną jego nauką w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Rodziny Neclów w Chmielnie. Nasz wyjazd podobał się każdemu z uczestników. Oby takich wycieczek było jak najwięcej! 

21 maja odbył się kolejny rajd pieszy zorganizowany przez Koło Turystyczno-Krajoznawcze WRZECIONO. Wzięło w nim udział 47 osób ( uczniowie, rodzice i nauczyciele). Tym razem wyruszyliśmy do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. O tej porze roku ogród wygląda najpiękniej. Mieliśmy okazję wędrować alejkami wśród kwitnących, wielobarwnych azali i rododendronów, słuchając jednocześnie przewodnika. Smakowite lody na tarasie zabytkowego pałacu w towarzystwie pawi zwieńczyły imprezę.

13 maja 2016 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny dla kl.I-III. Uczniowie pisali dyktando w trzech kategoriach wiekowych.
W klasach pierwszych mistrzem ortografii został Szymon Bodnar z kl. I b, w klasach drugich - Antoni Poniżnik z kl.II a, w klasie trzeciej - Karolina Kosińska z kl.III a.

 

Zwycięzcy reprezentować będą naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym "Maluch 2016" w Dobrzanach, który odbędzie się 31 maja 2016 r. 

ZMAGANIA Z ORTOGRAFIĄ

Jak co roku w maju w naszej szkole odbywają się Konkursy Ortograficzne. Niezmiennie cieszą się one wielkim powodzeniem. Tym razem w ortograficznych potyczkach wzięło udział 21 uczniów  szkoły podstawowej i 19 gimnazjalistów.  Zgodnie z regulaminem uczestnicy pisali dyktando i rozwiązywali test ortograficzny.

Wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Dominika Olejarnik z klasy IIGb i to ona zdobyła tytuł Mistrza Ortografii. Drugie miejsce zajęła Aleksandra Zajączkowska z klasy 1Ga, trzecie – Weronika Rucińska z klasy 2Gb.

Tytuł Mistrza Ortografii Klas IV- VI wywalczyła Barbara Bodnar uczennica klasy 5b. Tylko jednym punktem wyprzedziła Karolinę Michalską i Tomasza Buta z klasy 6a, którzy zajęli ex aequo II miejsce.       Na trzecim miejscu także znalazły się dwie osoby: Zuzanna Wieczorek z klasy 6a i Zuzanna Rucińska           z klasy 5b.

 

Zwycięzcy w tej kategorii wiekowej reprezentowali naszą szkołę w XIII Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym w Marianowie. Basia, Karolina i Tomek wywalczyli 3 miejsce.

Serdecznie im gratulujemy.

Zuzanna Rucińska zajęła I miejsce w konkursie "Promocja zdrowego stylu życia" w ramach "Powiatowego Miesiąca Walki z Rakiem i Promocji Zdrowia" (Projekt Trzymaj Formę!).

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MITOLOGICZNY

Dlaczego Atena zamieniła Arachne w pająka?  Jakie zadania musiał wykonać Jazon na polecenie króla Kolchidy- Ajetesa, aby otrzymać złote runo?  Kim była Medea? Co nazywano Skałą Smutku?  Komu ludzie zawdzięczali posiadanie ognia?

Na takie między innymi pytania musieli odpowiedzieć uczestnicy III Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego. W tym roku przyjechały do nas reprezentacje  zaprzyjaźnionych szkół podstawowych                z  Marianowa,  Recza i Strachocina. Aby wprawić uczestników w dobry nastrój, uczniowie klasy 6 a przygotowali dla gości  zabawną  inscenizację pt. Spotkanie na Olimpie. Następnie zawodnicy rozwiązywali  test z różnego rodzaju zadaniami.  Wyniki rozliczono grupowo.  Zwycięzcą w tym roku została drużyna reprezentująca Szkołę Podstawową w Reczu. Natomiast  indywidualnie najwyższą ilość punktów zdobył Dawid Kubiak      ze Strachocina -  i to jemu przypadł tytuł Eksperta Mitologii Greckiej.

VII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS SŁUCHANIA MUZYKI

 

                        VII Międzyszkolny Konkurs Słuchania Muzyki, pod   patronatem pani Stanisławy Bodnar  Burmistrza Suchania, został przeprowadzony 2 czerwca.   Tym razem nasze zaproszenie przyjęły szkoły z Chociwla, Marianowa, Recza i Strachocina. Zmagania konkursowe składały się z trzech etapów. Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, ale zadania  nie były łatwe. Uczestnicy musieli rozpoznać kompozytorów  i tytuły  utworów muzycznych odtwarzanych lub granych na żywo. Wyniki rozliczono drużynowo.

I miejsce zdobyli uczniowie reprezentujący naszą szkołę – Zuzanna  Zaśko  i Natalia Sobczak.  Drugie miejsce wywalczyła drużyna z Marianowa, a trzecie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strachocinie.

W przerwach swoje talenty wokalne   i instrumentalne zaprezentowali uczniowie naszej szkoły. Były też quizy dla publiczności.

Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym uczestnicy i ich opiekunowie zostali nagrodzeni wspaniałymi podarunkami. 

Szkolne Dni Profilaktyki i Promocji zdrowia odbywały się w tym roku pod hasłem „Zdrowie – najlepszy wybór!”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu profilaktycznych przedsięwzięciach: w konkursie plastycznym „ Zdrowo jem, więcej wiem” dla klas 1-3 SP i „Twoje zdrowie w Twoich rękach” dla klas 4-6 SP i gimnazjum, w konkursach wiedzy o zdrowiu, zajęciach warsztatowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych i tytoniu. Nasi uczniowie i ich rodzice otrzymali materiały profilaktyczno – edukacyjne z kampanii „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ” o tematyce prawidłowych relacji rodziców  i dzieci oraz o opiece, zaufaniu i odpowiedzialności. 

05.06.2016 r. odbył się międzyszkolny turniej piłki nożnej ORLIK 2016, w którym udział brało kilka klubów sportowych z naszego powiatu w grupie wiekowej 2005-2008. Turniej zorganizowali rodzice dzieci grających w drużynie Orkan Suchań. Był słodki poczęstunek, grill, grochówka a nad oprawą dźwiękową czuwał DJ Smerf. OSP Suchań zamontował kurtynę wodną, która przy upalnej pogodzie była niesamowitą frajdą dla piłkarzy oraz kibiców. A wisienką na torcie tuż po rozdaniu nagród była fontanna z działka wodnego. Wszyscy bawili się wspaniale. 

Noc czytania w szkole!

3 czerwca 2016r. , po raz pierwszy w naszej szkole, dzieci miały możliwość uczestniczenia w akcji ” Noc czytania”. W imprezie wzięli udział  uczniowie z klasy 2a , 2b i troje dzieci z klasy 1 SP. Uczestnicy przybyli do sali wraz z rodzicami o godzinie 20.00 i pierwszym ich zadaniem było „ rozbicie obozowiska”. Cała sala zniknęła wnet pod materacami, śpiworami, jaśkami, pluszakami  itd. O  godz. 20.30 dzieci pożegnały swoich rodziców i na przemian, do późnych godzin nocnych słuchały bajek,  składały papier techniką  origami, kolorowały , szukały „skarbów” poprzez  zabawę w podchody. Były śmiech,  radość , ciekawość, a nawet i strach przed tajemniczymi korytarzami szkoły. Ostatnie bajki rozbrzmiewały jeszcze około godziny 01.00 w nocy.

Zabawę zakończyliśmy o godz. 8.00, 4 czerwca, kiedy to stęsknieni rodzice przybyli po swoje pociechy. 

Dnia 08.06.2016r gimnazjaliści z naszej szkoły wyjechali na trzydniową wycieczkę „Perły Dolnego Śląska i Praga”. Pierwszego dnia mieli okazję podziwiać wodospady: Szklarki i Kamieńczyk, a także górskie krajobrazy ze Śnieżką na pierwszym planie. Drugi dzień to główna atrakcja, bowiem uczniowie spędzili go w stolicy Czech – Pradze. Zwiedzanie rozpoczęli na Hradczanach, widzieli Pałac Prezydencki oraz Most Karola, wieczorem obejrzeli pokaz tańczących fontann. Ostatni dzień wycieczki gimnazjaliści spędzili wspinając się do Świątyni Wang w Karpaczu oraz podziwiając niezwykłe miniatury zabytków Dolnego Śląska w muzeum w Kowarach.

   Był to niezwykły wyjazd, dopisała zarówno pogoda jak i nastroje uczestników, będziemy go długo wspominać.

Z  życia Koła Turystyczno- Krajoznawczego „Wrzeciono”
     

11 czerwca wyruszyliśmy na ostatni w tym roku szkolnym wakacyjny rajd pieszy. Trasa biegła malowniczą Doliną Krąpieli (Obszar Natura 2000). Pod przewodnictwem Pana Roberta Kawy z Nadleśnictwa Dobrzany przemierzyliśmy „górski” odcinek rzeki Krąpieli. Podążając ścieżką wydeptaną przez dzikie zwierzęta wspinaliśmy się na strome zbocza doliny cały czas podziwiając płynącą w dole rzekę.
Na zakończenie imprezy podziękowaliśmy p. Robertowi Kawie i Nadleśnictwu Dobrzany za owocną współpracę w roku szkolnym 2015/2016.
                                                        Do zobaczenia we wrześniu !

 Pożegnanie absolwentów ZSP w Suchaniu
23 czerwca 2016 r

 

        23 czerwca 2016 o godz.9.00. odbył się apel z okazji pożegnania absolwentów Gimnazjum Publicznego w Suchaniu oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy 6a szkoły podstawowej  i 3a, 3b.
         Uroczystość rozpoczęła się polonezem tańczonym przez uczniów klas trzecich. 
     W trakcie części oficjalnej apelu głos zabrał Dyrektor ZSP w Suchaniu Pan Ryszard Jamroży oraz Burmistrz Suchania Pani Stanisława Bodnar. Mówcy gratulowali uczniom świetnych wyników na egzaminach i życzyli udanych wakacji. Nie zabrakło też ciepłych słów (a nawet łez) od wychowawczyń absolwentów. W czasie apelu Pani Burmistrz wręczyła Nagrody Burmistrza Suchania dla najlepszych absolwentów a  p. Dyrektor wraz z p. wicedyrektor Małgorzatą Konopką wręczyli  uczniom świadectwa z wyróżnieniem, nagrody za 100% frekwencję,  nagrodę szkolną „Pomocna Dłoń” oraz najwyższe szkolne wyróżnienie: „Złote Tarcze” dla uczniów, którzy zdobyli średnią ocen z przedmiotów powyżej 5.00 i  wzorowe zachowanie.  Najlepsi sportowcy, którzy mieli sukcesy w konkursach wojewódzkich  złożyli swoje podpisy w pamiątkowej „Księdze Talentów”. Podziękowania w postaci Listów Gratulacyjnych od Dyrekcji otrzymali też rodzice wyróżnionych uczniów klasy szóstej.
W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy szóstej, trzecich i drugich gimnazjum. Usłyszeliśmy piękne piosenki, wiersze i kabaret.

 

Gdy absolwenci na hasło „Czapki z głów!” rzucili czapkami  w górę,  wszyscy już wiedzieli, że rozpoczęły się dla nich wakacje!

Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu
ul.K.A.Hlonda 1

 

tel. 91 5624012 
e-mail: spsu@post.pl

 

 

godziny pracy sekretariatu 7:00-15:30

Godziny otwarcia świetlicy:

Od poniedziałku do piątku       

     07:00 - 16:00       

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Zespół Szkół Publicznych w Suchaniu