Vademecum z biologii dla maturzystów

Repetytorium maturalne z biologii, to ważny podręcznik dla każdego maturzysty, który przystępuje do matury z biologii, więc jeśli nie wiesz, który wybrać, warto kierować się poniższymi wskazówkami i przykładami.

Repetytorium maturzysty 2022. Biologia- Maciej Mikołajczyk, Jolanta Zygmunt

Jego celem jest rzetelne i efektywne przygotowanie uczniów szkół średnich (liceów ogólnokształcących i techników) do egzaminu z biologii, a wyniki są jednym z głównych rekrutów do oblężonych studiów zdrowotnych i środowiskowych. Vademecum tę zostało stworzone jako kompendium i zawiera wszystkie informacje wymagane do Egzaminu z biologii. Powstał z uwzględnieniem aktualnej podstawy programowej dla 2022 maturzystów. Aby utrzymać skupienie uczniów na tym, co może ich czekać w maju, w książce pominięto pytania drugorzędne lub wszelką niepotrzebną ciekawość. Publikacja dotyczy nie tylko ocen końcowych, ale również materiału, który może pojawić się na egzaminach wstępnych w klasach początkowych. Twórcy repetytorium postawili sobie za cel dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji w formie jak najbardziej przejrzystej i przystępnej dla studentów.

Biologia. Matura 2002-2022. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami- Dariusz i Jan Sylwester Witowski

Ten kompendium jest źródłem najważniejszej wiedzy, jaką uczeń musi znać, aby zdać maturę z biologii. Jest on opatrzony przydatnymi zadaniami zamkniętymi, zadaniami typu prawda- fałsz, zadaniami wielokrotnego wyboru, oprócz tego zawiera zadania otwarte- zadania z luką, krótkiej odpowiedzi, i wymagające zredagowania krótkiego tekstu. “Biologia. Matura 2002-2022” to także kopalnia wiedzy z każdego tematu, który pojawił się na biologii w gimnazjum, podstawówce, i liceum, które zostały opatrzone obrazkami, diagramami, tekstami popularnonaukowymi, zdjęcia, rysunki i zbiory danych. Witkowscy dodatkowo zaznaczyli w treściach zadań, czy w tekstach słowa, na które warto zwrócić uwagę, lub opatrzyli zadania komentarzami i wskazówkami jak je wykonać, aby uzyskać maksymalną ilość punktów.